Bestyrelsen, valgt på årsmøde 2022:

Formand Ragnheidur Mósesdóttir

Næstformand Ingrid Bornæs

Kasserer Marianne Nielsen

Sekretær Bodil Svansø

Suppleanter 

Jonna Salling, Susanne Lystbæk og Lotte Lambertsen, som er nyvalgt og erstatter Sonia Breuer som ikke stillede op.

Revisor Carsten Nørre

Revisorsuppleant Anneliese Jørgensen.