Bestyrelsen, valgt på årsmøde 2023:

Formand Ragnheidur Mósesdóttir (genvalgt)

Næstformand Ingrid Bornæs (var ikke på valg)

Kasserer Marianne Nielsen (var ikke på valg)

Sekretær Bodil Svansø. (genvalgt)

Bestyrelsesmedlem: Lith Glarborg (genvalgt)

Suppleanter 

Jonna Salling, Susanne Lystbæk og Lotte Lambertsen. (alle genvalgt)

Revisor Carsten Nørremark (genvalgt)

Revisorsuppleant Anneliese Jørgensen. (genvalgt).